La Coordinadora d'Esplais i Escoltes de Reus és l'entitat que agrupa la totalitat de les associacions d'educació en el lleure que treballen de forma voluntària i desinteressada a la ciutat de Reus... [continua]

Participem

La Coordinadora d'Esplais i Escoltes de Reus i les entitats que en formen part participem de la vida social, educativa i associativa de la ciutat, com a entitats educatives i juvenils que som.

Dins dels projectes en els que participem destaquem:
 PEE - Plans Educatius d'Entorn
Projecte del Departament d'Educació de la Generalitat juntament amb l'Ajuntament de Reus, consistent en traçar xarxes entre l'escola i els agents educatius no formals i informals del barri i l'entorn: entitats educatives, AMPAs, associacions de veïns, etc.


Consell Municipal de Joventut
El Consell Municipal de Joventut és un mecanisme de participació de la Regidoria de Joventut per canalitzar la participació dels joves a les polítiques de joventut que es desenvolupen a la ciutat.
Hi participem per a donar l'opinió com a agents que treballem amb infants i joves a Reus.


Parc de Nadal
Participació del Parc de Nadal de Reus, difonent l'associacionisme educatiu, i organitzant acivitats seguint la temàtica de cada any.

Activitats d'Estiu
A l'estiu, a més a més de les activitats ordinàries amb els infants i joves de l'entitat: colònies, campaments, etc.  Organitzem, juntament a l'Ajuntament, diversos Casals d'Estiu oberts a la ciutat, amb un funcionament diferent a l'ordinari de les entitats.
Algunes entitats també organitzen colònies i camps de treball oberts a tothom, dins el catàleg d'activitats de l'ajuntament o bé de la Secretaria de Joventut de la Generalitat.


I, pel que fa al treball en xarxa i a la col·laboració entre diferents entitats, institucions i col·lectius de la ciutat, alguns dels caus i esplais també participem en l'organització de les activitats de la diada de Sant Jordi, de les Barraques de Festa Major, de la rua de Carnaval, del seguici i els actes tradicionals de la Festa Major, de la diada de Corpus...