La Coordinadora d'Esplais i Escoltes de Reus és l'entitat que agrupa la totalitat de les associacions d'educació en el lleure que treballen de forma voluntària i desinteressada a la ciutat de Reus... [continua]

L'educació en el lleure

L’Educació en el lleure, com a part de l'educació no formal, és una intervenció educativa en el temps lliure dels infants i els joves fora de l'ensenyament reglat i de l'àmbit familiar.
La seva funció educativa és la transmissió de valors individuals i col·lectius, tot contribuint a l’educació integral dels infants i els joves, utilitzant els recursos que ofereixen les activitats pròpies del temps d'esbarjo.

Les colònies, els campaments, els casals de vacances, les rutes, els camps de treball... són les activitats més destacades d’educació en el lleure en període de vacances.

L’Educació en el lleure associativa es porta a terme durant tot l'any en esplais i agrupaments escoltes. Aquests són associacions dirigides per joves que, de forma majoritàriament voluntària, prenen el compromís d’educar infants i joves en el seu temps lliure. S’hi fan jocs, sortides i activitats molt diverses que pretenen formar persones actives i compromeses.

Les entitats d'educació en el lleure, caus i esplais, són associacions de caràcter democràtic, formant part del teixit social del seu entorn proper i participant de la vida social i cultural de la nostra ciutat.
Els infants i joves viuen aquest moviment participatiu des de ben petits, aprenent i coneixent el voluntariat, la implicació a la societat, el contacte generacional... Aprenen a partir de l'experiència i del que veuen a l'esplai o al cau.
Aquest és un dels trets que diferencia l'associacionisme educatiu, agrupaments escoltes i esplais, d'altres propostes en el temps de lleure.

Més informació:
> Espai web "Educació en el lleure" de la Secretaria de Joventut.
> Vídeos informatius "educació en el lleure" en diferents idiomes.
> Llibre: "Vine al cau/esplai. La nostra xarxa social".
> Crea la teva postal "Vine al cau/esplai".