La Coordinadora d'Esplais i Escoltes de Reus és l'entitat que agrupa la totalitat de les associacions d'educació en el lleure que treballen de forma voluntària i desinteressada a la ciutat de Reus... [continua]

Què fa la CEER

La Coordinadora d'Esplais i Escoltes de Reus és l'entitat que agrupa la totalitat de les associacions d'educació en el lleure que treballen de forma voluntària i desinteressada a la ciutat de Reus.

És una entitat amb més de 30 anys al darrere i que nasqué amb l’objectiu de coordinar esforços entre les diferents entitats d’educació en el lleure, esplais i agrupaments escoltes, a la ciutat; així com de ser l'interlocutor de l’associacionisme educatiu reusenc amb les administracions, especialment l’Ajuntament.

La Coordinadora té activitat de forma continuada, col·laborant entre les entitats membres en activitats puntuals, compartint material, fent difusió de l’educació en el lleure i de l’associacionisme educatiu... L’activitat de la CEER, però, no es queda aquí, sinó que té sentit com a eina de suport, coordinació i ajuda a les entitats educatives que en formen part.

Un dels reptes actuals de la CEER és el de difondre la tasca, des del voluntariat i l’associacionisme, dels caus i esplais, davant la gran multitud de propostes d’oci vingudes des de diferents empreses; així com el de créixer i fer arribar la proposta educativa a un major nombre d’infants i joves.

Cada any realitza una trobada oberta als nens i nenes de la ciutat amb l’objectiu de difondre l’activitat que es realitza des dels diferents esplais i caus, i promocionar-los entre els xiquets i xiquetes de Reus i comarca. En els darrers anys aquesta trobada té el nom de “Juga per...” i cada any va dedicada a una temàtica específica. Per exemple el 2009 fou el “Juga per l’esport adaptat i les discapacitats” i el 2010 “Juga per la natura”. L’activitat està enfocada a nens i nenes d’entre 5 i 12 anys. Hi participen bàsicament els membres de les entitats, tot i que està oberta a tothom i es realitza en un espai públic (plaça) de la ciutat.

També s’organitza anualment una trobada pels adolescents i joves (nois/es d’entre 12 i 16 anys aprox.) de les diferents entitats. Aquesta trobada ha anat variant de format ens els darrers anys i estem en un procés de redefinició. S’ha realitzat una activitat de dissabte a la tarda, una excursió d’un dia i fins i tot una acampada de cap de setmana, tractant temes d’actualitat i d’interès pels adolescents.

La CEER s’organitza a partir de reunions mensuals amb 1 o 2 representants de cada entitat membre.
 
Actualment són membres de la CEER les següents entitats educatives:
- Agrupament Escolta La Mulassa
- Agrupament Escolta i Guia Ben Enllà
- Agrupament Escolta i Guia MD Misericòrdia
- Agrupament Escolta i Guia MD Montsant - V Cim
- Esplai Fem-nos Amics
- Esplai l’Albada.